logo human swoosh with text free your energy
met riet omzoomd meer met een achtergrond van bergen

Innerlijke dynamiek

Door mijn ervaring met (vroeg)kinderlijk trauma en kennis van prenatale- & perinatale psychologie ben ik er de afgelopen 14 jaar steeds meer van overtuigd geraakt dat je sterk gevormd wordt in de periode van conceptie tot ongeveer je 7de levensjaar. Een periode waarin je alles voor de eerste keer ervaart. Ook een periode waaraan je grotendeels geen bewuste herinneringen hebt.

Wát je ervaart en hóe je het ervaart, is afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Alles bij elkaar vormt het jouw persoonlijke, innerlijke dynamiek.

Factoren

Fijne, mooie, pijnlijke of traumatische ervaringen in je vroege jeugd, tijdens je geboorte of gedurende de periode in de baarmoeder vormen diepe psychische imprints én worden opgeslagen in het cellulaire geheugen. Imprints over wie je bent, wat je kan, wat je waard bent en wat je gelooft over jezelf én de wereld. Zo vormen ze je zelfbeeld én je wereldbeeld.

Daarnaast is zeer bepalend hoe het karakter en de innerlijke dynamiek van je ouders of opvoeders is geweest. Ook hun onderlinge relatiedynamiek, de gezinsdynamiek en de familiedynamiek hebben een belangrijke rol gespeeld. Hoe gingen ze met jou om tijdens mooie en pijnlijke ervaringen? Hoe reageerden ze op tegenslagen? En hoe was hun relatie met de buitenwereld, met vrienden, collega's, werkgevers, authoriteiten, etc.

De combinatie van al deze factoren maakt ieder mens uniek, in zijn mooiheid én in zijn (vaak complexe) problematiek.

Wat ik in mijn werk keer op keer ervaar, is dat hoe eerder in het leven de gebeurtenissen plaatsvonden, hoe krachtiger de vorming is geweest en hoe dieper deze in het onderbewustzijn liggen.

Mijn passie ligt in het werken met mensen aan een blijvende gezonde innerlijke dynamiek!