logo human swoosh with text free your energy
met grassen omzoomd meer met een achtergrond van bergen

Werkwijze

Algemeen

Mijn manier van werken is sterk gericht op bewustwording, (h)erkenning en verwerking. Heling kan op verschillende niveaus:

  • cognitief niveau (herkenning, inzicht, begrip en acceptatie)
  • emotioneel niveau (leren voelen, proportioneel leren uiten en leren vertrouwen)
  • lichamelijk niveau (ontspanning en loslaten óf inspanning en in beweging komen)
  • spiritueel niveau (zingeving en levenslust)

Tweeledige methode

Ik geloof in een holistische benadering waarin jij als uniek mens centraal staat. Ik werk met je vanuit hetgeen al in je bewustzijn is en wanneer je daar klaar voor bent ook vanuit je onderbewustzijn aan een blijvende gezonde innerlijke dynamiek.

Bewustzijn

We werken met hetgeen al in je bewustzijn is.

Het verleden

Enerzijds ga je leren begrijpen hoe jouw innerlijke dynamiek in het verleden is ontstaan. Waarom je bent geworden zoals je nu 'bent'. Waarom je dingen doet of laat, zegt of verzwijgt, denkt of voelt, uiting aan emoties geeft of ze juist binnenhoudt en wordt je je bewust hoe je lichaam deze emoties binnenhoudt. Je krijgt zo inzicht in het ontstaan van jouw psychische-, emotionele-, psychosomatische of lichamelijke klachten.

Het heden

Met deze inzichten ga je werken aan de problematiek die je in het heden ervaart, problemen met je partner, in je gezin, met je familie of in andere relaties, in je werk, in jezelf, etc. Je leert voelen wat gezonde emoties, gevoelens, behoeftes, gedachten en gedrag zijn. Je leert ook (h)erkennen welk gedrag niet zo gezond is. Wat uit gekwetste delen- of uit overlevingsmechanismen voortkomt.

Ondersteuning

Regelmatig kijken we samen naar de invloed van je voeding, slaap, beweging en ontspanning op jouw proces en stemmen we samen af hoe je hier verbetering in kan aanbrengen.

Resultaat

Je leert meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel in de problemen die je ervaart. En je leert herkennen wat bij de ander ligt. Je werkt aan acceptatie en verwerking van gebeurtenissen, gezonde grenzen, gezond omgaan met je emoties en gevoelens, zelfcompassie en zelfvertrouwen.

Onderbewustzijn

Onverwerkte ervaringen zijn deels of volledig naar je onderbewustzijn verdrongen. Ze hebben een aanzienlijke invloed op je lichamelijke gestel (lees meer over de lichamelijke reflex en freeze reactie) en blijven je gevoel en gedrag sturen, zonder dat je dat door hebt.

Door te werken vanuit je onderbewustzijn kun je toegang krijgen tot deze verdrongen ervaringen. Daarom werk ik met je met methoden die je in een veranderde bewustzijnstoestand brengen. Door deze verdrongen ervaringen lichamelijk en emotioneel in je bewustzijn te brengen en ze volledig te doorleven, verwerk je de ervaringen alsnog. Ze laten los en hebben ze geen invloed meer op je.

Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat je meer in contact komt met je intuïtie en innerlijk weten. Ook leidt het tot meer aarding en draagkracht, innerlijke veiligheid en Zelf vertrouwen. Je leert beter naar je lichaam luisteren. Je wordt steeds meer je ware Zelf en leeft dus meer vanuit je essentie!

Synergie van deze tweeledige methode

Door het werken vanuit je bewustzijn leer je jezelf veel beter begrijpen en accepteren. Binnen dat kader kun je de ervaringen die uit je onderbewustzijn naar boven komen beter plaatsen, accepteren en integreren. Dit leidt dan weer tot een grotere acceptatie van je Zelf en meer Zelfbewustzijn.

Transpersoonlijke ervaringen, symboliek en dromen krijgen een betekenis waar we mee kunnen werken. Ook dit draagt bij aan een groter Zelfbewustzijn.