met grassen omzoomd meer met een achtergrond van bergen

Werkwijze

Tweeledige methode

Ik geloof in een holistische benadering waarin jij als uniek mens centraal staat. Ik hanteer met een tweeledige methode waarbij je gaat werken aan een blijvende gezonde innerlijke dynamiek.

Bewustzijn

Van 'bovenaf' werk je met hetgeen al in je bewustzijn is.

Het verleden

Enerzijds ga je leren begrijpen hoe jouw innerlijke dynamiek in het verleden is ontstaan. Waarom je bent geworden zoals je nu 'bent'. Waarom je dingen doet of laat, zegt of verzwijgt, denkt of voelt, uiting aan emoties geeft of ze juist binnenhoudt.
Je krijgt zo (deels) inzicht in het ontstaan van jouw psychische-, emotionele-, psychosomatische of lichamelijke klachten.

Het heden

Met deze inzichten ga je werken aan de problematiek die je in het heden ervaart, problemen met je partner, in je gezin, met je familie of in andere relaties, in je werk, in jezelf, etc. Je leert voelen wat gezonde emoties, gevoelens, behoeftes, gedachten en gedrag zijn. Je leert ook (h)erkennen welk gedrag niet zo gezond is. Wat uit gekwetste delen- of uit overlevingsmechanismen voortkomt.

Je leert meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel in de problemen die je ervaart. En je leert herkennen wat bij de ander ligt. Je werkt aan acceptatie en verwerking van gebeurtenissen, gezonde grenzen, zelfcompassie en zelfvertrouwen.

Regelmatig kijken we samen naar de invloed van je voeding, slaap, beweging en ontspanning op jouw proces en stemmen we samen af hoe je hier verbetering in kan aanbrengen.

Onderbewustzijn

Onverwerkte ervaringen zijn deels of volledig naar je onderbewustzijn verdrongen. Ze hebben een aanzienlijke invloed op je lichamelijke gestel (lees meer over de lichamelijke reflex en freeze reactie) en blijven je gevoel en gedrag sturen, zonder dat je dat door hebt.

Door werken 'van onderaf' kun je toegang krijgen tot deze verdrongen ervaringen. Hier werk ik met je met methoden die je in een veranderde bewustzijnstoestand brengen. Door deze ervaringen lichamelijk en emotioneel in je bewustzijn te brengen en ze volledig te doorleven, verwerk je de ervaringen alsnog. Ze laten los en hebben ze geen invloed meer op je.

Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat je meer in contact komt met je intuïtie en innerlijk weten. Ook leidt het tot meer aarding en draagkracht, innerlijke veiligheid en Zelf vertrouwen. Je leert beter naar je lichaam luisteren. Je wordt steeds meer je ware Zelf en leeft dus meer vanuit je essentie!

Synergie van deze tweeledige methode

Door het werken ‘van bovenaf’ leer je jezelf veel beter begrijpen en accepteren. Binnen het kader wat hierdoor ontstaat, kun je de ervaringen die uit je onderbewustzijn naar boven komen beter plaatsen, accepteren en integreren. Dit leidt dan weer tot een grotere acceptatie van je Zelf en meer Zelfbewustzijn.

Transpersoonlijke ervaringen, symboliek en dromen krijgen een betekenis waar mee gewerkt kan worden. Ook dit draagt bij aan een groter Zelfbewustzijn.